Deney 2

Deney 2

Adımar

  1. Github dan g-tutorial zip dosyasını makinanıza indiriniz.
  2. PC nizde kolay erişebileceğiniz bir yerde bu dosyayı açınız. UNIX yada LINUX kullanıcılar bu dosyayı clonlamaları gerekir.
  3. Guided_Tutorial_PSK_Demodulation sayfasını açınız. Bu sayfadaki uygulamalar, makinanızdaki C:\…………\gr-tutorial-master\examples\tutorial7 dosyası içindedir.
  4. Bu deneyde tutorial7 dosyası içindeki tüm grc dosyalarının bozuk olarak gelen bileşenleri düzenlenecektir.

4.1. Her bir grc dosyasını GNU Radio Companion da açınız bozuk olan yerleşim diyagramlarını ilgili sayfadaki görüntü gibi düzenleyiniz ve yeni bir adla kaydediniz (mpsk_stage2_kaya.grc gibi)

4.2. Yukarıda görünüşünü düzenlediğiniz grc dosyasını çalıştırınız. görüntününilgili sayfadaki görüntü gibi olması beklenir, ancak değildir. GUI düzenlemesi yaparak benzer görüntüyü elde ediniz.

a. GUI düzenlemesinde her bir blogu tıklayarak bu bloğun özelliklerinden GUI HINTS kısmının doğru olarak setlenmesi gerekir.

Blok özelliklerinde GUI HINTS de girilmesi gereken bloğun GUI çıktısı yeri olarak satır numarası, sutun numarası,satır da işgal edeceği satır sayısı, kolonda işgal edeceği kolon sayısı 0,0,1,2 gibi girilmelidir(0. satır, 0. kolon, 1 satır 2 kolon ).

Eğer QT GUI TAB WIDGET kullanılacaksa bu grafiklerin seçilmesini sağlar. mpsk_stage4.grc dosyası incelenirse, burada QT GUI TAB WIDGET in nelerle setlendiği, ve burada belirlenen controls ve receiver seçeneklerinin nasıl oluşturulduğu ve controls içinde GUI HINTS de (controls@0,0,1,2 gibi ait olduğu seçenekte setleme gözükmektedir) ayarlamalar yapılmalıdır.

5. mpsk_stage4.grc deki modülsayon tipini 8 pska ya geçiriniz.

Bunun için Constellation Rec. Object tteki constellation points [1, 0.707+0.707j, 0+1j, -0.707+0.707j, -1, -0.707-0.707j, -1j, 0.707-0.707j] şeklinde düzenlenmeli, symbol maps [0, 1, 2, 3,4,5,6,7] şeklinde ve rotational symmetri 8 yapılmalıdır.

6. her bir bloüun ve çıktısının ekran görüntüsü raporlanacak, çalışmasına ilişkin değerlendirme raporda yazılacaktır.