Deney 3

Deney 3

  1. Bu deneyde alt program yazılacaktır.  Belelkte 0200h ile 0230h arasındaki bir A dizisini 0240h ile 0270h arasındak B dizisine dolaylı(indirect ) adreslemeyi kullanarak kopyalayan bir tasi alt proğramını yazınız.
  2. Yukarıda kopyaladığınız B dizisinin her bir elemanına 01111h sayısını toplayan bir topla alt proğramı yazınız.
  3. Yukarıdaki A dizisinin elemanlarından en büyük olanını ve bu en büyük elemanın yerini bulan (en büyük sayıyı R5 de ve bu sayının yerini R6 da olacak şekilde ana proğrama dönen) bir alt proğram yazınız.

Yapılacak işler:

Raporunuzda sadece alt proğramı, alt proğramın çalışması için gerekli adım sayısını ve bellek lerin görüntüsünü (screen shot dan kopyalanmış ve kırpılarak düzenlenmiş) raporunuzda yazınız.