Deney 4

Deney 4

Bu deneyde alt proğramlar yazılacaktır.

1. Bellekte 0200h adresinde 32 bitlik (Q.31 formatında)  bir sayı vardır. Bu sayıyı 4 e bölen bir alt program yazınız.

2. Bellekte 0200h adresinden 0260h adresine kadar olan 8 bştlik q.7 formatındaki sayılar içinde negatif olanların sayısını bulan (R7 ye bu sayıyı yazarak ana programa dönen) bir alt prğram yazınız.

3. Bellekte adresi r4 ün içinde kayıtlı bir A sayısı ve adresi r5 de kayıtlı olan B sayısı vardır. Bu A ve B sayıları karmaşık(complex) sayıdır. Bu sayılar 8 bitlik gerçel kısım Q.7 formatında bu sayının alçak baytında, ve sanal(imaginary) kısmı gene Q.7 formatında belleğin üst baytında bulunmaktadır. B sayısından A sayısını çıkarıp sonucu R6 (C nin adresi, C=B-A olacak) ile alt proğrama gönderilen adrese yazan bir alt proğramı yazınız. Yapılacak işlemlerin tümünün bellekteki sayılar kullanılarak yapılacağı kaydedicilerdeki sayıların sadece adres olduğu dikkate alınmalıdır.

 

Yukarıdaki üç alt proğramı, proğramların bellek veya kaydedici çıkışlarını gerektirdikleri makina periyodu sayısını raporlayınız.