Genel

Category Archive Genel

Önsöz

Sevgili Öğrenciler

Mikroişlemciler/Microprocessors dersini birlikte yürüteceğiz.
Bu dersin içeriği daha çok Assambly programlamayla bazanda C compiler kullanarak mikroişlemci/mikrokontrolör proğlama ve donanım kontrolüdür.
Bölümümüzde uzun yıllar 8031/HC68 işlemcileri üzerinden Assambly programlama öğretilmiş, daha sonra birkaç dönem PICxx işlemcileri ile bu ders yürütülmüştür. Bölümümüz eski öğretim üyelerinden Prof.Dr. Rıfat Yazıcı’nın bu derslerin içeriğinde anlatılan bir kitabı vardı. Bu kitap aynı zamanda bu dersinde kaynağıdır. Ancak günün teknolojileri ve imkanlar çerçevesinde bu dersin içeriği geliştirilmiş ve endüstriyel uygulamalarda çok karşılaşılan MSP430 işlemcisine doğru bu dersin içeriği kaydırılmıştır. Daha sonraki zmanlarda diğer üniversitelerinde aynı işlemciyi öğretmeye başlamışlardır. Günümüzde kapasitesi, kullanım çeşitliliği, hız ve fiyat yönüyle endüstride ARM işlemci tercih edilir hale gelmektedir. ARM işlemciler henüz Elektrik-Elektronik mühendisliği öğrencileri için (tüm öğrenciler düşünüldüğünde) karmaşıktır. Bazı öğrencilerin ARM işlemcileri kullanabildiğini görmek sevindirici olsa da Assambly programlama, buradan C programlamaya ve nihayetinde gömülü system proğramlamanın bir obje programlamaya dönüştüğü bir dönemde MSP430 un bu yolda daha öğretici olduğunu düşünmekteyiz.  Gerek işlem kapasitesi, kullanım kolaylığı ve geliştirme sistemlerinin erişilebilir olması nedeniyle MSP430 işlemcisinin kullanımı dersin uygulama işlemcisi olarak seçilmiştir.

Derste gösterilecek konular:
Mikroişlemcilere giriş
İkili aritmetik,
Mikroişlemci yapıları,
Mikroişlemcilerin çalışması, mikrokodların tanıtımı
Bellek yapıları,
Compiler, assambler ve linker program geliştirme zinciri öğelerinin tanıtımı ve kullanımı (IAR Kickstart üzerinden)
Mikroişlemci ASSAMBLY emir takımının kullanımı
Paralel I/O ve bellek erişimi
Seri I/O, I2C, SPI, UART, USB haberleşmeleri
ADC/DAC kullanımı
DMA nın kullanımı

 

İsmail Kaya