Deney 2, adresleme modları deneyi

Deney 2, adresleme modları deneyi

  1.  IAR da bir proje açarak, projenin setlemelerini elinizde bulunan launchpad işlemcisine göre ve launchpad varsa FET_Debugger i çalıştıracak şekilde yoksa simulatörde çalışacak şekilde ayarlayınız. Aşağıdaki alt proramları bu proğramda jmp $ ın altına çağırma komutlarıda jmp $ nin üstünde olacaktır.
  2. A verisi 0200h ile 0220h arasında 16 kelimelik bir veridir. Bu veriyi 0240h ile 0260h arasında olan B dizisine indeksli adresleme ile kopyalayan alt proğramı (kopyala) yazınız.
  3. C dizisi 0200h ile 0240h arasında 32 kelimelik bir dizidir. Bu dizinin ortalama değerini bulup (dolaylı adresleme kullanarak) R5 kaydedicisine yazıp ana proğrama dönen bir alt proğramı (ortalama) yazınız.
  4. Çağrıldığında yukarıda ortalaması alınan C dizisi elemanlarından (indeksli adresleme ile)  çıkaran bir alt proğramı (cikar) yazınız.
  5. Yukarıdaki üç proğramın çalışmasını ve gerektirdiği makina adımları sayısında belirterek raporlayıp, “DENEY 2, 001862 İsmail Kaya” konu aşlığı gibi bir maile ekleyerek mail atınız.